Nieuws - archief


 • Vrolijk kerstfeest en gelukkig 2017


 • Samenvattend verslag van de jaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering van Vriendenkring 13 Zeescouts vzw van 28/10/2016.

  Op vrijdag 28 oktober jl. hield Vriendenkring 13 Zeescouts VZW zijn jaarlijkse Algemene Statutaire vergadering in het ouderlokaal van de basis. Alle leden van de Vriendenkring 13 werden hiervoor persoonlijk uitgenodigd per brief. (niet-leden zijn trouwens ook welkom, maar deze hebben geen stemrecht)
  We wensen alle aanwezigen, evenals de gewettigde leden, alvast te bedanken voor hun blijk van interesse in de werking van onze Vriendenkring! Echter jammer dat er zo weinig ouders van actieve leden aanwezig waren.

  Na de verwelkoming werd er aan de hand van een fotopresentatie een chronologisch overzicht gegeven van de activiteiten en werkzaamheden uit het voorbije werkjaar. Ook de penningmeester en de rekeningtoezichters gaven tekst en uitleg over het reilen en zeilen van de financiële toestand van de vzw gedurende het afgelopen werkjaar. De begroting voor het komende werkjaar werd ter goedkeuring voorgelegd , waarna de Algemene Vergadering kwijting verleende aan de bestuurders & rekeningtoezichters.

  Er kwamen dit jaar vier bestuursmandaten te vervallen. Hiervoor stelden slechts 2 kandidaten zich verkiesbaar: Stijn de Decker en Guy Van der Jeught. Beide kregen een ruime meerderheid van stemmen achter zich en werden dus verkozen om opnieuw een mandaat van 2 jaar binnen de Raad van Bestuur van Vriendenkring 13 Zeescouts VZW op te nemen! Dhr. Bart Vandeweyer, Mevr. Christianne Peeters en Dhr. Rik Verschueren namen met algemene goedkeuring van de Algemene Vergadering opnieuw de taak van rekeningtoezichthouder op zich.

  De verdeling van de bestuursfuncties werd intussen tijdens de recentste Raad van Bestuur van 8 november jl.. als volgt vastgelegd:
  Voorzitter : Jan Majean
  Penningmeester: Vera Van Linden
  Secretaris: Stijn de Decker. Hij neemt daarnaast tevens ook de taak van webmaster op zich.
  Feestbestuurder: Guy Van der Jeught, bijgestaan door de overige bestuursleden.
  Materiaalmeester: Jan Majean, bijgestaan door Vincent en Filip.
  Raadsleden: Filip Maes en Vincent Schoenaerts
  Groepsleider : Stijn Lankens
  Groepsafgevaardigde : Alec Rogmans
  PR: Filip Maes
  Verder werden besloten om Vincent Schoenaerts en Filip Maes namens Vriendenkring 13 Zeescouts vzw als vertegenwoordigers af te vaardigen in de Raad van Bestuur van de Koninklijke Vereniging der Baden-Powell Zeescouts van Antwerpen vzw. (deze vereniging is de beheerder van de volledige Basis).

  Na de pauze werden dan de projecten en de geplande activiteiten van het komende werkjaar voorgesteld. U vindt alvast een ruim jaaroverzicht van onze geplande vriendenkring activiteiten verderop in deze Golfslag en op onze website.

  Ook de groepsleidingploeg gaf met veel enthousiasme tekst en uitleg rond de vele activiteiten die de groep in hun voorbije werkingsjaar organiseerde en rond de geplande groepsactiviteiten voor het komende scoutsjaar .

  Twee bestuursleden –Eric Ruttyn en Bert De Jonghe- hadden vooraf reeds aangekondigd om hun mandaten niet te verlengen.
  Met een mooi woordje en een frisse ruiker werden beide figuurlijk en letterlijk in de bloemetjes gezet! Uittredend voorzitter Eric Ruttyn heeft doorheen de jaren alle watertjes doorzwommen binnen 13de Sint Joris, met als kroon op het werk een 10-jarig voorzitterschap van onze Vriendenkring! “Chapeau” Eric! Ook Bert De Jonghe heeft vele jaartjes meegedraaid als materiaalmeester en assistent materiaalmeester. Bedankt voor jullie vrijwillige inzet en engagement!!!
  Om te vermijden dat jullie in een zwart gat zouden vallen, stellen we voor om regelmatig nog eens langs te komen tijdens onze toekomstige initiatieven. Gezien jullie rijke ervaring mag dit gerust nog eens als helpende hand… 

  Last but not least, wens ik graag al onze huidige vriendenkringleden en alle ouders en sympathisanten aan te sporen om onze Vriendenkring 13 Zeescouts vzw te (blijven) ondersteunen!
  In de eerste plaats kan dit door uw lidmaatschapsbijdrage ter waarde van minimaal 13,- euro. De aanwezigen hebben bij het overlopen van de begroting voor 2016-2017 hopelijk opgemerkt dat er weerom een hele boel noodzakelijke investeringen op stapel staan! Dit volledig ten dienste van “onze jongens” van de 13de groep! Het aankopen van nieuwe zwemvesten en buitenboordmotor zijn slechts twee voorbeelden van essentiële uitrusting die onze jongens in staat moet stellen om het scoutingspel op veilige wijze te kunnen spelen. Anno 2016 is dit geen overbodige luxe op onze drukke vaarwateren… Onze financiële middelen hiervoor komen voor een groot deel voort uit uw -hopelijk gulle- bijdrage onder de vorm van lidmaatschap.

  Daarnaast is uw eventuele aanwezigheid en betrokkenheid tijdens onze vele activiteiten een enorme steun voor de groep en het bestuursteam! Een ontspannen babbel, frisse ideeën, een helpende hand, sponsoring,… Laat maar komen!


  Uw voorzitter,
  Jan Majean


  Nieuwe Activiteiten

  Kwis Avond 28 januari 2017

  op Zaterdag 28 januari, de jaarlijkse kwisavond van de vereniging. Voor meer informatie & inschrijvingen klik hier.  

  Digi-Avond 4 februari 2017

  -info en aanmonsteringsavond voor het vaarweekend van 24-28 mei 2017
  - Fotoreportage van het vaarweekend van 2016

  U bent welkom in de kapel vanaf 19.00u op de Zeescoutsbasis.
  Dit jaar serveren we een racletteschotel aan €15 (inschrijven via: feestbestuur@vriendenkring13zeescouts.be )  

  Toneelavond 25 maart 2017

  Het was (is) maar om te lachen

  zaterdag 25 maart 2017
  CC Kern 18
  2610 Wilrijk

  deuren 19u30u start 20u15u

  Inschrijven via hier    Activiteiten die reeds hebben plaats gevonden - archief

  Wintertocht 13-14-15 januari 2017

  Zoals reeds vele jaren gaan we op wintertocht.
  Bijeenkomen aan Rond Punt Wommelgem, vrijdag om 17,30h.
  Mee te brengen naar gewoonte: rugzak met nog wat ruimte in, slaapzak, matje, aangepaste wandelkledij + reservekledij voor in auto, beker, bestek,...
  Gelieve uw deelname te bevestigen aan bestuur@vriendenkring13zeescouts.be
   

  Kerstmarkt 11 december 2016

  Deze kerstmarkt is intussen ook een traditie geworden van onze groep.
  Het is een heel gezellig, sfeervol kerstmarkt je waar elke leeftijdstak alsook de vriendenkring een kraampje heeft met lekkernijen en drankjes.
  Er is muziek en er zijn vuurkorven. De ideale moment om met oude vrienden af te spreken en scoutsherinneringen op te halen. De kerstbomen die onze scheepsjongens verkopen kunnen dan afgehaald worden.

  Iedereen welkom vanaf 17.00u
   

  Bladerenslag 20 november 2016

  Na de eerste najaarsstormen zijn de meeste bladeren van de bomen gedwarreld. Tijd dus om de handen weer uit de mouwen te steken en met vereende krachten onze zeescoutsbasis te ontdoen van deze bladeren.

  Traditioneel gebeurt dit tijdens de jaarlijkse Bladerenslag waarop de Vriendenkringen, ouders en sympathisanten van de vier zeescoutsgroepen een dag samenwerken. De werkzaamheden worden opgefrist met een borreltje en tussen de middag wordt er erwtensoep met varkenspoten voorzien. HELPENDE HANDEN zijn steeds welkom ook al is het voor één uurtje.
  Er zijn rijven voorzien, maar je eigen rijf meebrengen mag altijd. We blazen verzamelen tegen 10 uur, en stoppen ermee zodra het laatste blad weggerijfd is.  


  Palingfestival 2-3-4 september 2016

   

  Opendeurdag 1 mei 2016

  Vanaf 13u is iedereen welkom op onze thuisbasis waar al ons varend en kampmateriaal getoond zal worden samen met onze nieuwe lokalen. Misschien ziet u nog wel oude bekenden terug en kan u die grave verhalen van vroeger nog eens boven halen. Door de werken aan het ZAS-project is er geen keuken meer tot onze beschikking, en heeft onze vriendenkring een schitterend alternatief voorzien in plaats van de gewoonlijke kip met frietjes namelijk ham aan het spit met patatjes Wie een eigen bord en bestek meebrengt, krijgt een gratis drankje aangeboden. Zo werken wij samen aan een beter milieu. Maar vergeet dan wel niet in te schrijven via de website van de groep  

  IntervriendenkringenQuiz 23 januari 2016

  Dit jaar nieuwe locatie : CC TER SCHELDE, Fromentinstraat 2, 2050 Antwerpen
  Aanvang : 20u
  Welkom vanaf 19.30u. Er zijn broodjes verkrijgbaar aan 2.5 euro stuk (kaas/hesp/preparé) Bestellen kan via uw vriendenkring via volgende link